servis

Neoddeliteľnou súčasťou firmy, poskytujúcej výrobky s dlhodobou úžitkovou hodnotou je servis. Našou snahou je zabezpečiť aj po dodávke a montáži okien promptné a kvalitné servisné služby, či už v krátkodobom alebo dlhodobom časovom horizonte. Firma Ventani, s.r.o. ponúka v tejto oblasti seriózny a profesionálny prístup.

Aby Vaše plastové okná alebo hliníkové okná zostali dlhodobo funkčné, je nevyhnutné zo strany zákazníka vykonávať pravidelnú bežnú údržbu, opísanú v podstránke "údržba". Ak aj napriek tomu Vaše okno potrebuje servisný zásah, je potrebné postupovať podľa priloženého Záručného a reklamačného poriadku spoločnosti Ventani, s.r.o. Sú v ňom zhrnuté podmienky poskytovania záruk, ako i spôsob nahlasovania požiadavky na servis. V prípade, že nie ste technický typ, dokážeme Vám zabezpečiť priebežnú údržbu okien - viď. cenník servisných služieb, ktorý je vymedzený v dokumente Záručné podmienky a reklamačný poriadok.

Ponúkame Vám na stiahnutie taktiež aj smernicu CLIMALIT, slúžiacu na posudzovanie vizuálnej kvality izolačných skiel.

 

Všeobecné obchodné podmienky - VOS Všeobecné obchodné podmienky - VOS
Záručné podmienky a reklamačný poriadok - platné od 22.6.2017 Záručné podmienky a reklamačný poriadok - platné od 22.6.2017
Smernica CLIMALIT pre posudzovanie nedostatkov skla Smernica CLIMALIT pre posudzovanie nedostatkov skla