Údržba okien a dverí

Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti Vašich okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. 

Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania urobiť tieto úkony:

  • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter (napr. hríbikové uzatváracie čapy) pravidelne kontrolovať ich opotrebenie.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.

Mazanie olejom

  • Kontaktné miesta nožnice a vrchnej lišty kovania (A)
  • Vrchný nožnicový pánt (B)
  • Klzné plochy uzatváracích čapov (D)

Technickou vazelinou

  • Uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (uzávery) (C)

Pozor: Na ošetrovanie a čistenie používať bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou a bez abrazívnych plnív!

Možnosti nastavenia krídla

1 Spodný rohový pánt

1.1 Výškové nastavenie krídla otáčaním stavacej skrutky
(šesťhranný kľúč M4)

1.2 Bočné nastavenie krídla otáčaním bočnej nastavovacej skrutky
(šesťhranný kľúč M4)

2 Nožnice krídla

2.1 Prítlak krídla na nožniciach otočením excentra
(šesťhranný kľúč M4)

2.2 Zdvíhanie alebo spúšťanie krídla na nožniciach otáčaním nastavovacej skrutky
(šesťhranný kľúč M4)

2.3 Pritiahnutie krídla nožnicou vytiahnutím a pootočením aretácie

3 Uzatváracie čapy

3.1 Nastavenie prítlaku krídla otáčaním excentrických čapov

4 Poistka proti chybnému ovládaniu

4.1 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom), postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

a. pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

b. Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).
Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie.

Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !

4.2 Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe horizontálnej (ako pri krídle otvorenom), postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

a. zatlačiť súčasne poistku chybného ovládania pri kľučke, ako aj nožnicovú poistku (viď obrázok) a otočiť kľučku z polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom),do polohy kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

b. pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).

c. Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).
Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie. POZOR, tento druh zásahu si vyžaduje dve osoby.

Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu !

Nastavenie a údržba okien - Premazanie okna

Nastavenie a údržba okien - Nastavenie krídla okna

Nastavenie a údržba dverí - Premazanie zámku

Nastavenie a údržba okien - Prítlak krídla okna

Nastavenie a údržba okien - Vyvesene krídlo, oprava

Nastavenie a údržba okien - Zdvihnutie krídla okna

Nastavenie a údržba dverí - Nastavenie dverí

Nastavenie a údržba dverí - Ovládanie posuvnosklopných dverí

Nastavenie a údržba dverí - Prítlak krídla dveri, stred

Nastavenie a údržba dverí - Pritlak krídla dverí, vrch a spodok

Nastavenie a údržba dverí - Zdvihnutie krídla dverí