Zasklenie terasy, okien a dverí

Zasklenie je u výplní otvorov nositeľom mnohých, nesmierne dôležitých vlastností, preto je nevyhnutné mu pri technickej špecifikácii okien a dverí venovať maximálnu pozornosť. Výber a parametre skla majú významný vplyv na úžitkové vlastnosti výplní otvorov:

 • úspora energie pri vykurovaní (vplyv na energetickú bilanciu) ... koeficient prechodu tepla Ug (W/m2K),
 • ochrana pred slnkom, tepelné zisky zasklením (vplyv na energetickú bilanciu) ... solárny faktor g (%)
 • osvetlenie interieru, svetelná hygiena ... prestup svetla TL (%)
 • útlm hluku ... koeficient vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB)
 • bezpečnosť skiel ako ochrana osôb pred poranením
 • bezpečnosť skiel ako ochrana objektu pred násilným vniknutím
 • bezpečnosť skiel ako ochrana pred priestrelom zbraňou
 • požiarna odolnosť skiel
 • estetika, architektúra, nepriehľadnosť skiel
 • statika skiel, odolnosť voči zaťaženiam
 • životnosť a údržba

Pokiaľ je potrebné jednotlivé vlastnosti skombinovať v jednej skladbe, jedná sa o tzv. "multifunkčné sklá". V tomto prípade odporúčame už pri návrhu technickej špecifikácie výplní otvorov kontaktovať buď výrobcu skla, resp. dodávateľa okien.

Energetická bilancia zasklenia

Je bezpochyby najdôležitejším parametrom zasklenia. Energetickú bilanciu tvoria jednak tepelné straty, vyjadrené koeficientom prestupu tepla sklom ... Ug (W/m2K), ako aj tepelné zisky, vyjadrené solárnym faktorom ... g (%).

Používané zasklenia štandard

Tepelno-izolačné dvojsklo

Štandardne ponúkame tepelnoizolačné dvojsklo s nízkoemisívnou vrstvou (low-E), vykazujúcou zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti s Ug =1,1 W/m2.K pri zachovaní dobrého prestupu svetla:

 • skladba FLOAT 4 – 16 – 4 low-E (SGG Planitherm Ultra N, ClimaGuard Premium a iné)
 • koeficient prechodu tepla: Ug = 1,1 Wm-2K-1 (podľa EN 673)... stupeň emisivity low-E vrstvy = 0,03
 • prestup svetla: TL = 80%
 • celkový prestup energie (solárny faktor) g = 63%
 • teplý dištančný rámik "warm edge" TGI, alebo Swisspacer V 
 • plnenie argónom 90%

Kombinácia skiel

Okrasné mriežky

Tepelno-izolačné trojsklo

 • skladba 4low-E – 16 - FLOAT 4 – 16 – 4 low-E (SGG Planitherm Ultra N, ClimaGuard Premium a iné)
 • koeficient prechodu tepla: Ug = 0,6 Wm-2K-1 (podľa EN 673)... stupeň emisivity low-E vrstvy = 0,03
 • prestup svetla: TL = 69%
 • celkový prestup energie (solárny faktor) g = 50%
 • teplý dištančný rámik "warm edge" TGI, alebo Swisspacer V 
 • plnenie argónom 90%

Prospekty na stiahnutie

Teplý rámik štandardom

Izolačné 2-sklá a 3-sklá dodávame štandardne s teplým dištančným rámikom TGI-W, resp. SWISSPACER. Použitie teplých dištančných rámikov prináša konečnému užívateľovi tieto výhody:

 • významné zníženie lineárneho stratového súčiniteľa prestupu tepla okrajom skla
 • zvýšenie povrchovej teploty na vnútornom povrchu izolačného skla
 • zlepšenie celkového koeficientu prestupu tepla konštrukciou ... Uw

Z toho vyplýva zásadné obmedzenie rizika tvorby kondenzátu na vnútornom povrchu skla:

Ornamentné a vzorované sklá

Ornamentné a vzorované sklá sú dôležité pri vytváraní súkromia a intimity pri bývaní. Samozrejme, významnou mierou dotvárajú design interiéru, exteriéru, ako i samotných výplní otvorov. Preto vyberajte, čo sa Vám najviac páči: