Hliníkové okná SCHUCO

Z hliníkových okenných systémov sú najžiadanejšie AWS 65 (obzvlášť vhodné pre polyfunkčné objekty), AWS 70.HI (pre individuálnu bytovú výstavbu, náročnejšie polyfunkčné, bytové a verejné stavby), AWS 75.SI (pre nízkoenergetické stavby), ASS 70.HI (zdvižno-posuvné respektíve veľkorozmerové posuvné dvere až do váhy krídla 250kg s vysokým komfortom ovládania) a AWS/ADS 50.NI (interiérové dvere, okná a presklené steny z profilov bez prerušenia tepelného mostu). Z hliníkových fasádnych profilov sú k dispozícii paždíkové (stĺpko-priečkové) FW 50+, FW 60+FW 50+SG, aj vo vylepšených tepelno-izolačných verziách HI.